Orchestral Works

クラシックの演奏をまとめています。(英語ですみません)作曲者別、指揮者別、時代別など、いろいろな角度でまとめてみました!

Orchestra-DR SymfoniOrkestret

Rimsky-Korsakov, Capriccio Espagnol (Frühbeck, DR SymfoniOrkestret)

Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio Espagnol (Spanish Capriccio) Conductor Rafael Frühbeck de Burgos Orchestra DR SymfoniOrkestret @ Denmark? ( 2014 ) © Rimskij Korsakov - Capriccio espagnol - DRSO Rafael Frühbeck de Burgos